Openbaar onderzoek van het Duurzaam Wijkcontract "2 cités"

Geef je mening over dit nieuw wijkcontract!

 

Wil je hier meer over weten, vragen stellen of je mening geven over de inhoud van dit programmavoorstel?


Openbaar onderzoek, wat is dat?
 

Bij het DWC 2 Cités kunnen de inwoners en omwonenden een oordeel geven of opmerkingen formuleren – zowel positieve als negatieve en opbouwende – over het programmavoorstel.

Hoe?

Er zijn verschillende manieren om je mening te geven. Die worden overigens in deze werkwijze beschreven.

•    Via onze onlinedossier kan je alle documenten onderworpen aan het openbaar onderzoek raadplegen en schriftelijk feedback geven aan het College van Burgemeester en Schepenen / per e-mail via commissiondeconcertation@forest.brussels.

•    Als je de documenten op papier wil raadplegen, zijn ze beschikbaar op de dienst Stedenbouw tijdens de duur van het openbaar onderzoek, op afspraak (op 02 348 17 21 of 02 348 17 26)

Je kan er ook voor kiezen deel te nemen aan de overlegcommissie die volgt op het openbaar onderzoek om de bevoegde autoriteiten te helpen bij het nemen van een beslissing over het programmavoorstel.

Wanneer?

Openbaar onderzoek van 27 mei tot 27 juni 2022: per e-mail, schriftelijk of op afspraak.
Overlegcommissie op 12 juli – deelname op aanvraag (meer info volgt)

Gedetailleerde info & contacten: Werkwijze openbaar onderzoek

.

Afdrukken