CO-vergiftiging: enkele eenvoudige tips kunnen uw leven redden

Koolstofmonoxide - ook wel eens de “stille doder” genoemd - eist elke winter bijna 1.000 slachtoffers in België. Hoe kunnen die ongevallen voorkomen worden? Wat zijn de juiste reflexen bij CO-vergiftiging?

 

Bijverwarming, gasboilers, kolenkachels ... pas op voor de gevaren!

Alle verbrandingstoestellen (gas, hout, kolen, benzine, olie, pellets, ethanol, ...) hebben zuurstof nodig om goed te branden. Als er niet genoeg zuurstof is in de ruimte waar het toestel staat, ontstaat er een giftig gas: koolstofmonoxide.

Dit gas is onzichtbaar, reukloos en niet irriterend, en kan mensen die zich in het lokaal bevinden binnen een uur doden.

Dat risico is het grootst op plaatsen die slecht geventileerd zijn of geen ramen hebben en waar zich een verbrandingstoestel bevindt: badkamer, keuken, slaapkamer met bijverwarming, ...

Hoe kan u ongelukken voorkomen?

  • Laat uw verwarmingstoestellen door een vakman plaatsen en jaarlijks onderhouden.
  • Verlucht de ruimte waar het toestel staat minstens 10 minuten per dag.
  • Laat bijverwarming niet continu branden.
  • Installeer CO-detectoren in kamers met verbrandingstoestellen.
  • Laat schoorstenen regelmatig vegen.

 

Symptomen die een belletje moeten doen rinkelen

Dit zijn enkele alarmsignalen, vooral als verschillende mensen erover klagen of als ze verdwijnen als u de kamer verlaat: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, zwakte, verwardheid, braken en flauwvallen.

Wat moet u doen in geval van vergiftiging?

  • Open onmiddellijk de deuren en ramen om de ruimte te verluchten.
  • Schakel het toestel uit.
  • Doe iedereen de ruimte verlaten.
  • Als er iemand bewusteloos is, breng die dan uit de kamer en leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.
  • Bel 112 en meld dat het om CO-vergiftiging kan gaan.

 

Meer info:

 

Afdrukken