Localisatie van de gemeentediensten

werken aan het gemeentehuis

De renovatiewerken van het gemeentehuis worden verdergezet. Alle gemeentediensten hebben het gebouw verlaten om plaats te ruimen voor de werf.

Voor alle briefwisseling gericht aan het gemeentebestuur van Vorst, dient u enkel het adres PASTOORSTRAAT, 2 – 1190 BRUSSEL te gebruiken.  
Indien u zich naar één van de verschillende gemeentediensten moet begeven, gelieve dan te letten op de adressen van de vestigingen van de kantoren :

 

Adressen Diensten
Schaatsstraat  30

Bevolking

Burgelijke Stand

Huwelijksvieringen vinden plaats in de erehal van het Gemeentehuis
(Brusselsesteenweg 59 te 1190 Brussel).

Sociale Zaken

Een parkeerplaats voor PBM’s aanvragen

Stationstraat 19

Kabinet van de Burgemeester (02 348 17 61 - cabinetbourgmestre@forest.brussels)

Kabinet van de socialistische schepenen (ielazzouti@forest.brussels - 02 370 22 10)

Gemeentesecretariaat (02 370 26 32)

Informatie & Communicatie (02 370 26 52 - contact@forest.brussels)
Sint-Denijsstraat 14 Financiën
Generaal Dumonceaulaan 56

Kinderopvang

Openbaar Onderwijs

Buitenschoolse activiteiten

Vrijetijdsopvang

Nederlandstalige Aangelegenheden (02 348 17 17 - na@vorst.brussels)

Biblif (De Franstalige bibliotheek)

Marguerite Bervoetsstraat 1

Gemeentelijke Administratieve Sancties  (GAS)

Huisvesting (informatieloket)

Van Volxemlaan 178 Handel
Brusselsesteenweg 112

Openbare Werken / Openbare Netheid / Groene Ruimten

Stedenbouw

Bezetting van de openbare weg

Mobiliteit

Duurzame Ontwikkeling

Heropleving van de Wijken

Dierenwelzijn

Brusselsesteenweg 43 Jeugddienst
de Mérodestraat 331-333

Preventie

Openbare Computerruimte (OCR)

Stationstraat 17

Jobhuis

Plaatselijk Werkgelegen Werkgelegenheidsagentschap

Dienst tewerkstelling
Luttrebruglaan 134 – Divercity centrum Seniorendienst
Sint-Denijsplein 9 - Abdij van Vorst

Sportdienst

Avenue Van Volxem 364 (De Bib - Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek van Vorst)


Alle briefwisseling moet nog steeds verstuurd worden ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Pastoorstraat, 2 te 1190 Brussel.

De openingsuren, de telefoonnummers alsook de e-mailadressen wijzigen niet.

Afdrukken