Duurzaam Wijkcontract Albert


  
 

Het Duurzaam Wijkcontract Albert is in werffase!


Om u zo volledig mogelijke inlichtingen te verstrekken over het Duurzaam Wijkcontract Albert (DWCA) bestaat er een uitsluitend hieraan gewijde blog.
U kan er kennis maken met de voorziene projecten, hun vorderingsstaat, de actualiteit en de opgezette acties.
Afspraak dus op het volgende adres : http://quartieralbertwijk.blogspot.be

NEWS!
Offerteaanvraag:

Domein- en dienstenconcessie voor het beheer en de uitbating van de restaurantruimte van het sport- en cultuurvoorzieningencomplex Centr’Al, gelegen Besmelaan 129-131 te 1190 Vorst

De Gemeente Vorst lanceert een offerteaanvraag voor de uitbating en het beheer van de restaurantruimte van het sport- en cultuurvoorzieningencomplex Centr’Al te Vorst. Deze ruimte, die werd uitgedacht en gebouwd in het kader van een duurzaam wijkcontract, is een nieuw, op het energievlak voorbeeldig gebouw.

Het complex Centr’Al vormt het uithangbord van het Duurzaam Wijkcontract Albert en gaat vergezeld van de volledige heraanleg van het plein waar het hoofdgebouw op wordt gebouwd, voor meer gezelligheid en bereikbaarheid. Op dit ogenblik is de bouw van het project volop aan de gang en wordt de opening voorzien voor september 2019. 

Het complex bevindt zich op het kruispunt van drie gemeenten – Sint-Gillis, Ukkel en Vorst –, in een gebied dat goed voorzien is inzake openbaar vervoer, en bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen aan weerszijden van de Alsembergsesteenweg: het ene met twee zalen voor zachte sporten en een andere met een derde zaal voor zachte sporten, een auditorium, een cultuurfoyer en het restaurant, waar deze concessie betrekking op heeft en dat een autonome werking heeft.

De verschillende cultuur- en sportruimten worden door de Gemeente beheerd. Ze zijn minstens 5 dagen op 7 tot 22u toegankelijk (en dit minstens een dag van het weekend). De sport- en cultuuractiviteiten zullen divers en gevarieerd zijn en aan de behoeften van de wijk beantwoorden (zachte sporten, opvang van de scholen, enz.).

Het restaurant,  dat zich in het hoofdgebouw bevindt en rechtstreeks aansluit op de openbare ruimte, werd uitgedacht om een ontmoetingsplek te vormen voor de bewoners van de wijk, de gebruikers van het complex en, in ruimere zin, de gebruikers van de wijk. Het is dus belangrijk dat de aangeboden dienst gezelligheid opwekt.

Naast de vector gezelligheid moet de uitbating van dit restaurant op de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling worden gebaseerd: economisch, sociaal en ecologisch, waar de Gemeente nog een vierde pijler, namelijk cultuur, aan toevoegt.

In dat kader zoekt de Gemeente een concessiehouder die in staat is de wijk een horeca-aanbod alsook een voorstel voor socioprofessionele inschakeling aan te bieden en dit gedurende minstens 6 jaar. 

Een van de voornaamste doelstellingen van de Gemeente bestaat er immers in om in het horecaproject een luik socioprofessionele inschakeling aan te bieden. Dit kan verschillende vormen aannemen (opleiding op de werkvloer, begeleiding van stagiairs uit de “OISP’s”, kwalificerende opleidingen of andere), zolang het maar een toegevoegde waarde biedt op het vlak van de begeleiding van weinig gekwalificeerde werkzoekenden.

Een andere hoofddoelstelling bestaat erin een restaurantaanbod te ontwikkelen dat voor iedereen financieel toegankelijk blijft en de sociale mix bevordert.

In de optiek van duurzaamheid moet er bijzondere aandacht uitgaan naar de oorsprong van de voedingsmiddelen, het gebruik van seizoensgebonden fruit en groenten alsook het aanbod van frisdranken en alcoholische dranken.

De belangstellenden worden verzocht zich onverwijld en ten laatste op 20/02/2019 bekend te maken bij het Gemeentebestuur van Vorst (Cel Heropleving van de Wijken), gelegen Brusselsesteenweg 112 – 1190 Vorst, of per e-mail naar adestree@vorst.brussels, teneinde het bestek van de contractuele bepalingen en voorwaarden betreffende de domein- en dienstenconcessie te verkrijgen dat door de Gemeenteraad op 23 oktober 2018 werd aangenomen.

De offerten moeten tussen 04/03/2019 en ten laatste 04/04/2019 om 10u01 worden ingediend.

 

Kalender van het DWCA

In 2012 werd er een volledige diagnostiek van de wijk opgemaakt en werd het interventieprogramma vastgelegd in een bepaald perimeter.

Van januari 2013 tot december 2016 loopt de uitvoeringsperiode van de programmatie (met mogelijkheid tot wijzigingen tot eind 2014) gedurende dewelke alle voorbereidende (administratieve en technische) stappen worden ondernomen die nodig zijn voor de concretisering van de projecten inzake architectuur en openbare ruimte.
Gedurende deze 4 jaar ontvangen de dragers van socio-economische projecten tevens subsidies om hun projecten bestemd voor de wijk uit te werken en uit te voeren.

Uiteraard is de betrokkenheid van de bewoners, gebruikers en lokale actoren noodzakelijk voor het welslagen van een wijkcontract en dus voor de verbetering van uw leefomgeving. Veel stappen voor burgerparticipatie hebben plaats gevonden : Algemene vergaderingen, burgerparticipatieworkshops door het gespecialiseerde kantoor, Tr@me cvba, wijkcommissie, feestelijke evenementen, openbare onderzoeken, projectenoproepen...

De jaren 2017 en 2018 zullen tenslotte gebruikt worden voor het beëindigen van de werven van de projecten inzake architectuur en openbare ruimte.

Info:

Tel: 02 348 17 49
Blog van het DWCA
Facebook pagina over de burgerparticipatie (Tr@me cvba)
Eindbrochure voor de werven (december 2016) en kaart van interventies
Presentatiepanelen van de werven 2017-2018

Afdrukken
« oktober 2019 »
oktober
ZoMaDiWoDoVrZa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Jeugdactiviteiten in de Bib Vorst - Gemeentelijke Nederlandstalige Bibliotheek van Vorst 12-10-2019 - 12-10-2020 — BRASS-gebouw - Van Volxemlaan 364
Jaarmarkt van Vorst 14-10-2019 08:00 - 18:00 — Sint-Denijsplein
Pedagogische Moestuin 14-10-2019 14:00 - 16:00 — Drukkerij: Drukkerijstraat 5, Vorst
Reeks van lezingen en workshops rondom wonen 15-10-2019 - 24-10-2019 — Queteletplein 7 - 1210 Brussel
"Le Petit Mercredi" 16-10-2019 09:00 - 11:30 — O.N.E. raadpleging - Van Volxemlaan 6
Aankomende agenda-items...