Stedenbouwkundige vergunning

 
Wanneer is er een vergunning nodig?

http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/wanneer-is-een-stedenbouwkundige-vergunning-nodig

De vergunningsaanvraag:

De verschillende fases in de procedure die volgt op de vergunningsaanvraag. Wie geeft de vergunning af? Waar dien ik mijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in, welke etappes zal ze doorlopen, welke documenten moeten in mijn dossier zitten? Welke zijn de mogelijkheden tot beroep?
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/de-vergunningsaanvraag


Afgifte aan het loket

 

Als gevolg van de gezondheidscrisis en de hervorming van het BWRO gebeuren afgiftes uitsluitend op afspraak.

Indiening van een nieuwe stedenbouwkundige vergunningsaanvraag - afgifte van aanvullende stukken van dossier naar aanleiding van een ontvangstbewijs van onvolledig dossier - afgifte naar aanleiding van een aanvraag van de wijzigingsplannen (toepassing van artikel 191 van het BWRO) - afgifte naar aanleiding van een wijziging van de aanvraag tijdens de procedure (toepassing van artikel 126/1):

Afgiftes gebeuren uitsluitend op maandag op afspraak.

Een afspraak maken kan:

 

Kosten voor de indiening van een dossier:

150 € (vellen van boom: 100 €), opgelet: aan het einde van de procedure worden ook de behandeling en de toegelaten handelingen en werkzaamheden belast (zie Belastingreglement Stedenbouw-Leefmilieu)

Betaling van de belasting voor indiening van dossier bij afgifte aan het loket.

Betalingen gebeuren uitsluitend op elektronische wijze (Bancontact-Mistercash). Kredietkaarten worden niet aanvaard.

Technische permanentie

Loket

Als gevolg van de gezondheidscrisis is de technische permanentie aan het loket opgeschort

E-mailadres

Voor alle inlichtingen over stedenbouw:
stedenbouw@vorst.brussels

Telefoon

Opgelet: rekening houdend met de gezondheidssituatie zou de telefonische permanentie verstoord kunnen zijn.

Administratieve inlichtingen
  • Opvolging van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag:

02/348 17 21 - 02/348 17 26

Technische inlichtingen
  • Technische vragen naar aanleiding van een bericht van onvolledig dossier:

02/348 17 85 – 02/348 17 28

  • Technische vragen stedenbouw:

02/346 88 24

  • Technische vragen over een openbaar onderzoek:

02/348 17 23

  • Voorstelling van een project:

02/348 17 41 – 02/348 17 48

Kadaster

Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt.

Voor alle inlichtingen over het kadaster of patrimoniumdocumentatie (uittreksels van eigenaars- of perceelgegevens):

 


Registratie van een erfdienstbaarheid:

Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel / Kantoor Rechtszekerheid
rzsj.bureau.bruxelles2@minifin.fed.be
02/577 42 10 - 02/575 9578

Nuttige links

Formulieren

BWRO en zijn uitvoeringsbesluiten

 

Gewestelijk Stedenbouwkundig Plan en Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

Kaarten en regelgeving voor de bestemming per zone

Architecturale en stedenbouwkundige regelgeving die nageleefd moet worden bij elk bouw- of renovatieontwerp

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening

•    Bijzondere plannen van aanleg (beschikbaar op aanvraag via stedenbouw@vorst.brussels)

Hulpmiddelen en documentatie

 

Afdrukken