Raadplegen van archiefstukken

 

Als gevolg van de gezondheidscrisis is de dienstverlening inzake de raadpleging en reproductie van archiefstukken verstoord.

Archiefstukken bestellen kan na afspraak:


Raadpleging en/of reproductie van documenten, reglementen of uittreksels van plannen beoogd door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) of door de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV).


Raadpleging en reproductie van archiefstukken

De archieven betreffende een stedenbouwkundige vergunning of attest kunnen worden geraadpleegd:

  • Hetzij door de eigenaars, op voorlegging van een kopie van een eigendomstitel en identiteitskaart,
  • Hetzij door derden, op voorlegging van ofwel een machtiging van de eigenaar (medeondertekende kopie van de identiteitskaart en van een eigendomstitel), ofwel een verkoopovereenkomst of een ondertekende koopoptie.


De Gemeente Vorst beschikt over zeer volledige archieven maar het is mogelijk dat sommige stukken ontbreken.

Het is aan de eigenaar om vooraf zijn eigen archiefstukken na te kijken.


Tarief raadpleging

Vast bedrag voor het opzoeken van het (de) dossier(s) betreffende een goed voor raadpleging ter plaatse of met het oog op de reproductie van documenten:
€ 10,00/adres

Rekening houdend met de gezondheidscrisis worden de plannen uitsluitend digitaal verstrekt.

Tarief reproductie

A4-formaat: 1,00 €/stuk
A3-formaat: 3,00 €/stuk
A2-formaat: 8,00 €/stuk
A0-formaat: 12,00 €/stuk

Duplicaten van verkavelings-, stedenbouwkundige en milieuvergunning of -attest (tekst) 5€

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Mobiele "registratiepunten voor vaccinatie" in Vorst! 06-05-2021 - 13-05-2021 — Albertplein
Online conversatietafels Nederlands 07-05-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Workshop stadstuinieren 08-05-2021 10:00 - 13:00 — Bib Vorst & tuinen rond de bib: van Volxemlaan 364
Zero afval Rally 08-05-2021 11:00 - 13:00 — de straten van Vorst - vertrekpunt: Vanderkinderestraat 151
ABY wordt aangepast 08-05-2021 14:00 - 17:00 — In de tuinen van de abdij van Vorst
Aankomende agenda-items...