Berichten van openbare onderzoeken

Hier vindt u de berichten van openbare onderzoeken in Vorst.

 

Gedurende het openbaar onderzoek zijn de dossiers online raadpleegbaar:

https://openpermits.brussels/nl
https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers kunnen ook geraadpleegd worden op het gemeentebestuur, bij de dienst Stedenbouw Leefmilieu, tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21

Technische toelichting of inlichtingen kunnen worden verkregen tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21.

Opmerkingen en bezwaren kunnen geformuleerd worden tijdens de onderzoeksperiode:

  • per e-mail:

overlegcommissie@vorst.brussels,

  • per post ter attentie van het secretariaat van de Overlegcommissie, Brusselsesteenweg 112 - 1190 Brussel,
  • tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21


Eenieder mag in opmerkingen of bezwaren vragen om gehoord te worden door de Overlegcommissie.
Plaats en tijdstip zullen later worden vastgelegd.
De volgorde van bespreking van het dossier in de Overlegcommissie is beschikbaar, op aanvraag, bij de dienst Stedenbouw Leefmilieu, 15 dagen vóór de zitting van de commissie.

OPGELET: rekening houdend met de gezondheidscrisis heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe regels vastgesteld, zie besluit nr. 2020/052 van 23 december 2020 en meer bepaald artikel 6.

Lopende onderzoeken

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning
 

Datum Adres
Van 25/01 tot 23/02/2022 SV27855 - Neerstalsesteenweg 184  -  Axonometrie
Van 18/01 tot 01/02/2022

SV27876 - Stuart Merrilllaan 23

SV27013 - Victor Rousseaulaan 270

SV27401 - Zevenbunderslaan 244

SV27627- Kersbeeklaan 85

SV27630 - de Mérodestraat 289

SV27657 - Berthelotstraat 83

SV27672 - Toegangsweg 36

SV27681 - Vroegegroentenstraat 75

SV27756 - Monte Carlolaan 67

SV27767 - Kersbeeklaan 54

Van 04/01 tot 02/02/2022 SV27838 - Oude Vijversstraat 38
Van 04/01/2022 tot 18/01/2022

PU27517 Guillaume Van Haelenlaan 58

PU27670  Boergondiëstraat 37

PU27748  Serviëstraat 75A

PU27759 Rodenbachstraat 66

PU27764 Félix Waefelaerstraat 26

PU27769  Monnikenstraat 26

PU27773  Vroegegroentenstraat 1

PU27868 Brugmannlaan 86

PU27897 Zijdeweverijstraat 11

PU27898 Guillaume Van Haelenlaan 44

Van 7 tot 21/12/2021

PE9871 - Albertlaan 2

PE9880 - Luttrebruglaan 179

Van 15/11 tot 13/01/2022 EN40 - Gemeentelijk mobiliteitsplan

 

Afdrukken