De Preventiedienst

Schepen: Mevrouw El Omari Fatima
felomari@vorst.brussels

 

Preventiedienst

Dienstverantwoordelijke: Quentin MEZOSY

Generaal Dumonceaulaan 56 (tijdelijk adres) - 1190 Brussel
Tel: 02 334 72 42
Fax: 02 334 72 90
E-mail: preventie@vorst.brussels

Toegangsplan


De doelstelling van het Departement Preventie bestaat erin de gezelligheid en de veiligheid op het grondgebied van de gemeente te verbeteren door te strijden tegen het onveiligheidsgevoel van de Vorstenaren.

Om zijn doelstelling te bereiken, heeft het departement verschillende diensten opgericht zoals de gemeenschapswachten en de straathoekwerkers (Zichtbare aanwezigheid), de dienst Schoolafdruk, de diefstalpreventie, een dienst Bemiddeling en een bijstand tegen verslavingen (Criseo).

Deze diensten gaan de Vorstenaren begeleiden en oriënteren naar de structuren aangepast aan hun behoeften of noden.

Het Departement Preventie kadert in het federale en gewestelijke beleid van de “Veiligheids- en Preventiecontracten”. Het wordt gefinancierd dankzij de subsidies toegekend door deze twee overheden.

Contactnummer en nuttige links:

: www.privacycommission.be

Afdrukken