Netheid van wegen

Wie doet wat?

De Gemeente

Elke dag staan 38 personen in voor het onderhoud van het 65 km lange wegennet van Vorst en het ledigen van meer dan 400 openbare vuilnisbakken.
De dienst netheid houdt zich tevens bezig met het sneeuwruimen, de rattenbestrijdingscampagnes, de gerechtelijke uitzettingen, de behandeling van het sluikstort en de activiteiten op markten, feesten en rommelmarkten.

Sinds 2 april 1999 heeft het Brusselse Gewest het volledige beheer van een reeks wegen overgenomen (17 km van de 65) (gewestwegen, Molièrelaan, Darwinstraat, Berkendaelstraat tussen de Brugmannlaan en de Franz Merjaystraat). De reiniging van deze wegen maakt daar deel van uit en wordt verzorgd door het Agentschap Net Brussel.

De andere straten zijn ten laste van de gemeente. De schoonmaak van de voetpaden is ten laste van de eigenaars.
Ter herinnering: de gemeente en het Gewest zijn belast met de wegen van afvoergoot tot afvoergoot. De schoonmaak van de voetpaden (alook ondermeer het sneeuwruimen en het verwijderen van bladeren en onkruid) blijft ten laste van de eigenaars.
Indien u vragen heeft, kan u ons bereiken op 0800 95 333.
 

Het Gewest

Het Gewest is, via het Agentschap Net Brussel, belast met :

 • de ophaling van huishoudelijk afval in de ganse gemeente
 • de organisatie van de ophaling van groenafval en van chemisch afval (Proxy-chimik)
 • de gratis ophaling aan huis van grof huisvuil 1 keer per jaar (3m³)
 • het plaatsen en het ledigen van de glasbollen
 • de netheid van de gewestwegen (straatvegen, ledigen van de vuilnisbakken, ledigen van de straatkolken)


De Burger

Als burger moet u :

 • Uw voetpad onderhouden
 • Onkruid verwijderen
 • Zout strooien bij vorst
 • Elke beschadiging aan uw voetpad melden aan de gemeente
 • Erop toezien uw afval te evacueren conform de gewestelijke voorschriften
 • De openbare vuilnisbakken gebruiken voor afval dat u op straat voortbrengt
 • De wekelijkse ophalingen van huishoudelijk afval naleven
 • Contact opnemen met Net Brussel voor de ophaling van grof huisvuil
 • Uw groenafval evacueren via de ophaalpunten
 • Uw chemisch afval evacueren via de ophaalpunten
 • Verantwoordelijk zijn voor het vuil veroorzaakt door uw dieren
Afdrukken