Onbewoonbaarheid

Mijn woning is onbewoonbaar, tot wie kan ik mij wenden?

 

Het Huisvesting Informatieloket
Tel: 02 378 44 28 van 09u tot 12h

Marguerite Bervoetsstraat 1
1190 Brussel
hil@vorst.brussels

Permanentie

Diensdag van 13u tot 16u 
van 16u tot 19u op afspraak
Woendsag

van 9u tot 12u

Donderdag van 9u tot 12u

 

Buurthuis Sint-Antonius vzw (BHSA)


de Fierlantstraat 2 - 1190 Brussel
Tel: 02 534 20 40
Gsm: 0486 318 109, dhr. Dieudonné KANDE
E-mail: service_logement.mqsa@yahoo.fr
www.mqsa.be
Facebookpagina: www.facebook.com/mqsa1190

Opdrachten:

 • Informatie, advies en oriëntatie over de rechten en plichten van huurders en eigenaars (inlichtingen over de Brusselse Huisvestingscode, inlichtingen over de Sociale Verhuurkantoren of SVK’s)
 • Hulp bij het opstellen en begrijpen van administratieve brieven in verband met huisvesting (formulieren, huurovereenkomsten, huurwaarborgen, opzeggingen, enz.).
 • Bemiddeling bij conflicten tussen huurders en verhuurders
 • Huisvestingstafel: raadplegen van huuradvertenties van de privésector.


Het Buurthuis Sint-Antonius stelt zijn expertise ter beschikking van de huurders die dat vragen, tijdens bezoeken aan hun woning, in het kader van de strijd tegen onbewoonbaarheid. Deze aanpak stelt huurders van een onbewoonbare woning in staat een herhuisvestingstoelage aan te vragen.

Openingsuren:

 • Maandag: huisvestingspermanentie 10u00- 13u00 / zoeken naar een privéwoning 14u00-17u00
 • Dinsdag: huisvestingspermanentie 10u-13u00 / 14u00-17u00
 • Woensdag: zoeken naar een privéwoning 10u00-13u00 / hulp bij het opstellen van brieven/invullen van formulieren 14u00-17u00
 • Donderdag: huisvestingspermanentie op afspraak 9u-15u
 • Vrijdag: huisvestingspermanentie op afspraak 10u-16u


De Huisvestingspool van het BHSA biedt het volgende aan:

 • Een huisvestingstafel
 • Bemiddeling tussen eigenaar en huurder
 • Juridisch advies


Opdrachten:

 • Heeft u administratieve moeilijkheden of juridische vragen? De sociojuridische dienst steunt u bij uw moeilijkheden.
 • Juridische brieven helpen begrijpen en opstellen
 • Inlichtingen over rechten en plichten bij uiteengaan of scheidingen.


De sociojuridische pool is enkel bereikbaar op afspraak, zodat wie juridische bijstand vraagt in de beste omstandigheden kan worden ontvangen.

Contactpersoon: Mevr. Soumia BSILAT
Tel: 02 534 20 40
E-mail: service_juridique.mqsa@yahoo.fr
 

Openingsuren van de permanenties: dinsdag en woensdag tussen 13u en 17u, op afspraak.

Afdrukken