Heropleving van de wijken

Schepen: Charles SPAPENS

 

Cel Heropleving van de wijken
Brusselsesteenweg 112
1190 Brussel
Toegangsplannen

Coördinatie

Anaïs Destrée
tel: 02 348 17 02
Contact per e-mail
Openingsuren
Van maandag tot donderdag van 8u30 tot 17u00
Vrijdag van 8u30 tot 12u30


Projecten voor de herwaardering van de wijken


Sinds 2014 en onder impuls van het Duurzaam Wijkcontract Abdij ontwikkelt de Gemeente Vorst het project ABY.

ABY is een ambitieus project voor de renovatie van de site van de Abdij van Vorst en zijn omschakeling tot Culturele Pool. Hierin worden de volgende functies opgenomen: de Académie de musique, de danse et des arts parlés, de Franstalige Bibliotheek (Biblif), tentoonstellingszalen van Brass, een spektakelzaal, een ruimte voor de jeugd, polyvalente lokalen en een café-restaurant.


Sinds 2006, heeft de Gemeente van Vorst 6 wijkcontracten behaald op initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen.

  • Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne (Maart 2017 - 2022 / 2025)
  • Duurzaam Wijkcontract Abdij (2014-2018)
  • Duurzaam Wijkcontract Albert (2012-2016)
  • Wijkcontract Vroege Groenten - Luttrebrug (2009-2013)
  • Wijkcontract Sint-Antonius (2008-2012)
  • Wijkcontract Sint-Denijs (2006-2010)

Wat is een wijkcontract?

Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan, beperkt in tijd en ruimte, om de levenkwaliteit van de inwoners te verbeteren. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Het legt een programma vast van te verwezenlijken interventies met een welbepaalde begroting.

In de geest van “versterking van de wijken” zijn de projecten die in het kader van de Duurzame Wijkcontracten worden uitgevoerd, voornamelijk gestructureerd om in te spelen op cruciale behoeften over huisvesting (bestemd voor lage en middelgrote inkomens); buurtvoorzieningen en infrastructuren (prioriteit aan kinderen en jongeren); openbare ruimten (gezelligheid, toegankelijkheid, zachte mobiliteit, enz.); socio-economische acties (socio-professionele inschakeling en opleiding; bewustmaking ; schoolse ondersteuning; sociale cohesie; preventie; enz.); productieve, economische en commerciële ruimten (buurtondernemingen en winkels).

Meer informatie over de wijkcontracten in het Brusselse Gewest:
Afdrukken