Wettelijke samenwoning

Dienst bugerlijke stand

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

E-mailadres: burgstand@vorst.brussels

Tel: 02 370 22 52


De verklaring van wettelijk samenwonen is een juridische schikking waardoor u, met uw partner, uw feitelijke samenwoning officieel kunt maken voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van uw gemeenschappelijke verblijfplaats.

De dienst Burgerlijke stand ontvangt uitsluitend op afspraak voor alle vragen betreffende de wettelijke samenwoning.

Hoe kan u een afspraak maken?

Via het platform Irisbox


U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Meerderjarig zijn en in staat zijn een contract aan te gaan,
 • Niet gehuwd zijn of verbonden door een andere wettelijke samenwoning,
 • Een gemeenschappelijke domicilie hebben
 
Vereiste documenten:
 • Geboorteakte
 • Nationale identiteitskaart of paspoort,
 • Bewijs van ongehuwde staat, van ontbinding of van nietigverklaring van het of de voorgaande huwelijk(en) en waaruit de afwezigheid van wettelijke samenwoning blijkt

 

Deze lijst is niet exhaustief. Ze varieert afhankelijk van de bijzondere situatie van de personen.

De documenten die afkomstig zijn uit het buitenland moeten, in voorkomend geval, gelegaliseerd (zie dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken) en vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Kostprijs van de procedure

20€

Stopzetting van de wettelijke samenwoning

De wettelijke samenwoning stopt:

 • Hetzij van rechtswege door het huwelijk of het overlijden van een van de partijen
 • Hetzij in onderlinge toestemming:
  • De twee betrokkenen melden zich, op afspraak, aan op de dienst Burgerlijke stand
  •   Kostprijs van de procedure: 20€
 • Hetzij door eenzijdige verklaring van stopzetting van de wettelijke de samenwoning
  • De betrokkene meldt zich, op afspraak, aan op de dienst Burgerlijke stand. Hij ondertekent er zijn verklaring.
  • Kostprijs van de procedure bij de gemeente: 10€
  • De betrokkene meldt zich, met een kopie van deze verklaring van stopzetting, bij de aangestelde gerechtsdeurwaarder opdat zijn beslissing betekend zou worden aan zijn ex-partner.
Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Mobiele "registratiepunten voor vaccinatie" in Vorst! 06-05-2021 - 13-05-2021 — Albertplein
Online conversatietafels Nederlands 07-05-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Workshop stadstuinieren 08-05-2021 10:00 - 13:00 — Bib Vorst & tuinen rond de bib: van Volxemlaan 364
Zero afval Rally 08-05-2021 11:00 - 13:00 — de straten van Vorst - vertrekpunt: Vanderkinderestraat 151
ABY wordt aangepast 08-05-2021 14:00 - 17:00 — In de tuinen van de abdij van Vorst
Aankomende agenda-items...