Stadsleven

 

Geluidsoverlast (gebruikers van het park, evenementen, auto’s, ...)

Het stadsleven vergt het vinden van een evenwicht tussen de verschillende manieren waarop de openbare ruimten worden gebruikt en de behoeften van de verschillende gebruikers (bv. rust van de buurtbewoners tijdens feestelijke gebeurtenissen, samenleven van honden met hun wandelaars en kinderen die in het park spelen, ...).

Het is belangrijk dat u ieder probleem dat u tegenkomt meldt via 0800 95 333 (0800@vorst.brussels) of aan de Lokale Politie: 02 559 80 00 of via uw wijkagent.

 

De terbeschikkingstelling van sociale infrastructuur (speelpleinen, ontmoetingsruimten, ...)

Op dit ogenblik worden er projecten ontwikkeld voor de creatie van spelletjes op de verbrede voetpaden en voor de ontwikkeling van sportuitrustingen.

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Green Fabric - Workshops voor kinderen 05-05-2021 - 23-06-2021 — Brusselsesteenweg 24
Online conversatietafels Nederlands 07-05-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Workshop stadstuinieren 08-05-2021 10:00 - 13:00 — Bib Vorst & tuinen rond de bib: van Volxemlaan 364
Zero afval Rally 08-05-2021 11:00 - 13:00 — de straten van Vorst - vertrekpunt: Vanderkinderestraat 151
ABY wordt aangepast 08-05-2021 14:00 - 17:00 — In de tuinen van de abdij van Vorst
Aankomende agenda-items...