Netheid

Vragen omtrent netheid die werden besproken tijdens de burgerontmoetingen van maart 2019.

 

Hoe gaat de gemeente om met daden van onwellevendheid?

Inzake repressiebeleid op het vlak van netheid voert de gemeente verschillende acties uit.

Een niet-exhaustieve opsomming:
 • Controle op het buitenzetten van vuilniszakken buiten de toegelaten uren en dagen
 • Opsporen van de sluikstorters en van de mensen die van grof huisvuil achterlaten
 • Straffen voor het wegwerpen van klein afval (peukjes, blikjes, papiertjes, kauwgom, enz.)
 • Op de openbare weg urineren of spuwen
 • Uitwerpselen van dieren
 • Niet-gesorteerde of niet-conforme zakken
 • Afvaltoerisme (import van afval uit de 2 andere gewesten)
 • De illegale ophaling van afval op het grondgebied
 • Tags en graffiti

 

Enkele cijfers over het werk dat in 2018 werd verricht:
 • 8.281 controles op het ophalen van zakken
 • 148 gevallen van sluikstorten
 • 160 m³ sluikafval
 • 177 controles op hondenpoep
 • 8 606 interventies in het totaal
 • 1364 opgestelde pv’s

 

Voor meer details over de strijd tegen onwellevend gedrag, zie hier.

Project in uitvoering: de plaatsing van mobiele camera's voor meer controles op sluikstorten en om vaker op heterdaad te betrappen. Indien u vaststelt dat er problemen zijn, aarzel dan niet dit te melden via 0800@vorst.brussels – Tel. 0800 95 333
 

Glascontainers

De netheid rond de verschillende glascontainers in Vorst laat echt te wensen over. Sommige van deze containers konden al worden ingegraven om het sluikstorten in hun omgeving tegen te gaan. Voor andere containers wordt op dit ogenblik onderzocht, geval per geval, of het technisch mogelijk is ze in te graven (er moet onder andere rekening worden gehouden met de aanwezigheid van gasleidingen, met andere ondergrondse leidingen, ...).
 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Zitting van de gemeenteraad 08-07-2022 17:00 - 21:00 — School Le Vignoble (Monte-Carlolaan 91)
Bruxelles fait son cinéma ... in Vorst! 09-07-2022 21:00 - 23:55 — Abdij van Vorst
Aankomende agenda-items...