A-Z

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M  - O - P - R - S - T - U - V - W - Z


A

ABY
Administratieve sancties

Adreswijzigingen
Afstaan van organen
Agenda
Agenda en verslagen van de gemeenteraden
Algemeen Politiereglement
Alternatieven voor de wagen
Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen
Apotheken

B

Belastingaangifte
Belastingen en retributies
Belg worden
Bezetten van de openbare weg
BLI.b: openbare bibliotheek
Buitenschoolse activiteiten 
Burgerontmoetingen
Burgerparticipatie
Burgerlijk huwelijk
Burgerlijke stand

C

Cel Heropleving van de wijken
Het College
Coronavirus
Culturele verenigingen
Cultuur & evenementen

D

Dienst schoolpreventie
Divercity
Duurzame ontwikkeling
DWC Abdij
DWC Albert
DWC Vroege Groenten-Luttrebrug
DWC Wiels aan de Zenne
 

E

Ecologisch beheer
Echtscheiding
Energiefacturen
Euthanasie

F

Folklore
Forest INFO  Vorst

G

Geboorte
Gemeenschapswachten
Gemeentebegroting
Gemeentelijk onderwijs
Gemeenteraad
Genealogie
Getuigschriften
Gezondheid op school

H

Handel openen
Handel openingstijden en sluitingsdagen
Handel  & Tewerkstelling
Handicap
Huurovereenkomst
Huurwaarborg
Huisverting

I

Identiteitskaarten
Induvidueel onderwijs

J

Jeugdbewegingen
Jeugdhuis van Vorst

K

Kind en Gezin
Kinderdagverblijven
Kleuters

L

Legalisatie van handtekeningen
Lokale commissariaten

M

Markten en rommelmarkten
Medische centra en huizen
Middeleeuwse feesten
Mobiliteit

O

OCR - Openbare Computerruimte
Onbewoonbaarheid
Onderwijs
Openbare netheid
Openbare werken
Opvoeding & kinderen
Opzoeken van adressen
Ouderlijke toelating
Organogram
Overlijden

P

Paramedisch verzorging
Parkeren
Paspoorten
Pensioenaanvraag
Pers
Politie
Premie aan de jonge eigenaars
Preventiedienst

R

Registratie van het huurcontract
Registratie van aktes
Renovatiewerken
Rijbewijzen
Rijetijdsclubs
Rode Kruis
Rustoorden

S

Senioren
Seniorenclubs
Slachtofferbejegening
Sociale zaken
Socio-sportieve animatoren
Sport
Sportcomplexen
Stedelijke ontwikkeling
Straathoekwerkers

T

Technopreventie
Ten Weyngaert
Tenlasteneming
Tijdelijke afwezigheid
Tochtjes in Vorst
Thuisbehoud
Transparentie
 

U

Uiterste wilsverklaring
Uitreksels uit het stafregister
Uittreksels van akten

V

Vaccinaties 
Vaccinatie Coronavirus
Veiligheid en preventie
Verkiezingen
Vertrek naar het buitenland
Vorst à la carte
Vorst Nationaal 
Vorstse Burgerraad
Vreemdelingen

W

Waterbeheer
WC Sint-Antonius
WC Sint-Denijs
Werkloosheid
Wettelijke samenwoning
Wiels

Z

Ziekenhuis Molière Longchamp
Zoeken naar een woning
 


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M  - O - P - R - S - T - U - V - W - Z

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Loopbaantraject 2021 18-10-2021 - 13-12-2021 — Diverse locaties in Vorst, Ukkel en Sint-Gillis
De Vacci-bus in Vorst 21-10-2021 - 30-12-2021 — Sint-Antoniusvoorplein - Padouestraat
Conversatietafels Nederlands 22-10-2021 - 17-12-2021 — Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Vertelspel 23-10-2021 11:30 - 12:30 — Bib Vorst - Van Volxemlaan 364
Concert: het Requiem van Mozart 24-10-2021 16:00 - 21:00 — Sint-Denijskerk
Aankomende agenda-items...