Vraag betreffende de transparantie van de vergoedingen

De heer Laurent Hacken (Gemeentelid cdH) stelt een mondelinge vraag:

Hij verwijst naar het artikel in de pers dat vanochtend (16 mei 2017) verscheen en waarin de heer Burgemeester verklaarde de motie betreffende de transparantie van de vergoedingen niet te volgen. Hij zegt hierover niets gezien te hebben en wenst te weten waarom deze beslissing genomen werd.

De heer Burgemeester antwoordt dat deze beslissing door het College werd genomen omdat we bestookt worden met onredelijke verzoeken van de vereniging Transparencia. Bepaalde gemeenten hebben bijvoorbeeld de vraag naar de vergoedingen van de mandatarissen beantwoord. Hij zegt dat het geen zin heeft deze vergoedingen te publiceren zonder uitleg, aangezien sommige mandatarissen een gedeelte van hun vergoedingen aan de partij moeten doorstorten en andere niet. Sommige mandatarissen werken hard, andere niet. Hij is van mening dat deze informatie niets toevoegt maar veel werk vergt, aangezien de site actueel moet worden gehouden. Onze site bevat al veel informatie en men moet al sterk zijn in informatica om er wegwijs in te geraken. Hij heeft de site van Schaarbeek geraadpleegd aangezien hem was verteld dat daar veel informatie op te vinden was. Na vijf minuten heeft hij dit opgegeven, aangezien hij er niet wijs uit geraakte. Zolang dit niet verplicht is, zullen wij dit niet doen, temeer daar deze barema's wettelijk, bekend en publiek zijn en op verschillende plaatsen gepubliceerd staan. De aanwezigheidsgelden van de gemeenteraadsleden zijn bekend; de vergoedingen voor de Burgemeester en de Schepenen werden vastgelegd door de Gemeentewet, in een verhouding tot het barema van de Gemeentesecretaris. Hij is van mening dat, indien we de vergoeding van de Burgemeester en de Schepenen publiceren, we ook de barema's van de Gemeentesecretaris en van de andere ambtenaren moeten publiceren. Dit is de reden waarom we ze in dit stadium niet publiceren.

Afdrukken