Fase 4 van de afbouw van de lockdown

We hebben hier de voornaamste punten samengevat die een invloed hebben op het dagelijkse leven. Voor meer details, raadpleeg de officiële website over het coronavirus.


De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

Aan ieder van ons wordt gevraagd zes regels in acht te nemen:

-    De hygiënemaatregelen blijven naleven (handen wassen, geen handen schudden of elkaar omhelzen). Dit is absoluut noodzakelijk.  
-    De voorkeur geven aan contacten in de buitenlucht. Indien dit niet mogelijk is, moeten we het vertrek waar we ons bevinden zo goed mogelijk trachten te verluchten.
-    Zeer voorzichtig blijven wanneer we in contact komen met personen die tot een risicogroep behoren.
-     De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor personen die deel uitmaken van onze bubbel. Zoniet is het dragen van een mondmasker aanbevolen.
-    Ons nauwe contacten beperken tot 15 personen per week, bovenop onze gezinsleden. Het gaat om een individueel recht. De groep mag elke week veranderen indien we dit wensen. Dat maakt het mogelijk de contacten te beperken, en, in geval van besmetting, te weten met wie we in nauw contact zijn gekomen.
-    Indien we een groepsactiviteit willen organiseren, zoals bijvoorbeeld een etentje thuis, een wandeling, een restaurantbezoek… mag dit met maximaal 15 personen, kinderen inbegrepen.   
 
Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:

 • zwembaden en wellnesscentra;
 • pretparken en binnenspeeltuinen;
 • theaters en bioscopen;
 • casino’s en speelzalen;
 • congreszalen;
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.


Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • massa-evenementen.

 

De activiteiten die verboden blijven, worden beschouwd als momenteel te riskant, want we mogen niet vergeten dat het virus nog niet is verdwenen.

De andere maatregelen vallen nu weg dankzij de waakzaamheid van ons allen, en onze wil om voor elkaar te zorgen.

Bedankt!

Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

Voor al de gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 mensen binnen;
 • 400 mensen buiten.


Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van deze activiteiten, bepaalde protocollen vanaf 1 juli worden versoepeld:

 • De mogelijkheid om naar de winkel te gaan met mensen uit de contactbubbel en zonder tijdslimiet. De veiligheidsafstand geldt altijd.
 • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.

 

Wat de Nationale Feestdag betreft, werd beslist dat het traditionele militaire en civiele defilé uitzonderlijk in een andere vorm zal plaatsvinden om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen. Er zullen verschillende artistieke voorstellingen plaatsvinden op symbolische plekken om ons land en onze kunstenaars in de schijnwerpers te zetten. Ze zullen rechtstreeks op tv worden uitgezonden. Meer details komen later.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/

Afdrukken