Lopende werven

 


  • Verwachte einde van de werkzaamheden: midden december 2020
Sint-Denijsstraat ter hoogte van het Q8 pompstation en van de Oude Vijversstraat en IIde Britse Legerlaan

Werf van de De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB).

Meer inlichtingen


  • Vanaf augustus 2020
Wijk Hoogte Honderd

In de komende maanden zullen verschillende werven in de wijk Altitude Cent plaatsvinden (MIVB, Vivaqua).

 

Meer inlichtingen

 


  • Vanaf 10 augustus (voor 125 werkdagen)
Alsembergsesteenweg, tussen de Molièrelaan en Jupiterlaan - 1180 Ukkel en 1190 Vorst

Werken op het rioolnet

Meer inlichtingen

Waar uw vuilniszakken zetten?


  • Vanaf 3 augustus 2020
Kersbeeklaan

Renovatiewerken (tussen J-B Baeckstraat en Ukkel), begin van de fase 2B.

Bericht aan de bewoners

Waar uw vuilniszakken zetten?

Meer inlichtingen over de inrichting van de wegen Kersbeek, Bempt en Glasblazerij

  • Vanaf 5 augustus tot begin oktober 2020
Vanden Corputstraat en Berkendaelstraat

Begin van fase 5: heraanleg van het kruispunt Rodenbach. Tijdens   deze   fase   zal   het   kruispunt   afgesloten  zijn  voor  het  verkeer.  De  omringende  straten  zullen  in  twee richtingen worden gesteld met een zone om te manoeuvreren aan het einde van de straat.

Meer inlichtingen  • Vanaf begin juni 2020 tot eind 2021
Ververijstraat

Bouw van een gemeentelijk kinderdagverblijf voor 56 kinderen, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij.

Meer inlichtingen


  • Vanaf 16 april 2020
Waterstraat

Heraanleg van de square door VIABUILD.  • Vanaf februari tot mei 2020
Jean-Baptiste Vanpéstraat

Werkzaamheden voor het project "Watertraject".  Het stroomafwaarts verkeer wordt omgeleid vanaf Vorst Nationaal, via Globelaan, Zaman laan en  Brusselsesteenweg naar Sint-Denijsstraat. Bus 54 wordt omgeleid.

Raadpleeg de communicatie van Net Brussel om te weten te komen wat u moet doen met uw vuilniszakken.

Meer inlichtingen


  • Vanaf januari 2019 tot eind februari 2020
Rousseaulaan (Domein-Telemachus-Minerva-Ulysses-Penelope-wijk)

Laatste fase van de werken door Vivaqua.

Vernieuwing van het waterdistributienet door Vivaqua Distributie. 
Meer inlichtingen


  • Vanaf ... tot ...
Jupiterlaan

Voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige metrolijn 3. Werken aan de riolering, de water- en gasleiding.
Inlichtingen

 

Afdrukken