Participatieve projectoproep


Waarover gaat het?

In het kader van het Duurzame Wijkcontract Wiels aan de Zenne heeft de gemeente een nieuwe methodologie voor het socio-economische luik voorgesteld. Traditioneel bij de vorige wijkcontracten in Vorst werden de projectfiches rechtstreeks opgenomen in het basisdossier dat bij het Gewest ter goedkeuring werd ingediend. Die werkwijze werd om twee redenen in twijfel getrokken. Enerzijds moesten deze fiches op korte termijn worden opgesteld, anderzijds waren de eventuele banden tussen de toekomstige vastgoedverrichtingen en de ingediende socio-economische projecten moeilijk te programmeren omdat de fiches tegelijk met het programma moesten worden ingediend.

Vandaar de wens van de gemeente om een nieuwe methodologie voor te stellen die als kenmerken heeft dat ze vernieuwend en participatief is en synergieën en partnerschappen creërt.Ten eerste werd besloten om een oproep voor projectdragers te lanceren. Tijdens het participatieve proces wensten de deelnemers (de verenigingssector, de inwonerscollectiviteiten en betrokken gemeentediensten) de methodologie echter te veranderen, om in plaats daarvan over te gaan tot een participatieve projectoproep.

 

Om de methodologie met succes uit te voeren werden verschillende ontmoetingen georganiseerd om ze de mogelijkheid te geven hun terreinervaringen uitwisselen, hun projecten te bespreken,…Op basis van vijf thematische fiches die zijn voortgekomen uit het programma werden meerdere werkgroepen gevormd om actieprioriteiten voor elk thema voor de perimeter te bepalen.


 

5 thema's - 5 begrotingsenveloppes - 14 prioriteiten:

 1. Thema 1 : De kwaliteit van de bebouwing verbeteren (300.000€) 
  • ​​Prioriteit 1:​ Sensibiliseren en informeren inzake renovatie van woningen en energieverbruik (Synthesefiche T1P1)
  • Prioriteit 2: Het publiek vormen rond renovatie en zelfrenovatie (Synthesefiche T1P2)

 

 1. Thema 2 : Sociale cohesie versterken / menselijke banden versterken (300.000€)
  • Prioriteit 1: De banden tussen verenigingen aanmoedigen en versterken (Synthesefiche T2P1)
  • Prioriteit 2: De banden tussen bewoners aanmoedigen en versterken (Synthesefiche T2P2)

 

 1. Thema 3 : De openbare ruimte activeren (600.000€)

 

 1. Thema 4 : De opwaardering van de transversale vaardigheden / de tewerkstelling begeleiden (700.000€)
  • Prioriteit 1: De beroepsvooropleidingen en/of kwalificerende beroepsopleidingen en/of vorming door het werk het publiek dat moeilijk werk vindt of dat omgeschoold wordt aanmoedigen (Synthesefiche T4P1)
  • Prioriteit 2: Zelf ondernemen aanmoedigen (Synthesefiche T4P2)
  • Prioriteit 3: De lokale en solidaire economie ontwikkelen (Synthesefiche T4P3)
  • Prioriteit 4: Begeleiding / coaching voor de valorisering van de transversale vaardigheden (Synthesefiche T4P4)

 

 1. Thema 5 : De Wielemans Ceuppenslaan duurzaam activeren (490.000€)

Dit participatieve proces heeft 14 prioriteiten blootgelegd. Voor elke prioriteit werd een synthesefiche geschreven die de doelgroep weergeeft, alsook de soorten doelstellingen, de budgettaire enveloppe, de beoogde projecten, het profiel van de dragers en de potentiële partners, de slaagvoorwaarden en de soorten indicatoren. Ieder kandidaatstellingsformulier moet verplicht naar een van de 14 synthesefiches opgesteld in het kader van de participatieve benadering verwijzen. De doelstellingen van de gemeente zal erin bestaan zo veel mogelijk van de 14 aangeduide prioriteiten te dekken.

Wie mag deelnemen?

Volgens artikel 22, 1e lid, 4°van de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 staat de participatieve projectoproep open voor verschillende ontvangers:

 • De verenigingen zonder winstoogmerk
 • De sociale verhuurkantoren
 • De stichtingen van openbaar nut
 • De maatschappijen met een sociaal doel
 • De natuurlijke personen die in de perimeter van het duurzame wijkcontract wonen, werken of overwegen er te wonen of te werken
 • De gemeentediensten
   

Hoe kunt u deelnemen?

Deze participatieve projectoproep heeft enkel betrekking op projecten die een socio-economische actie die tussen januari 2019 en september 2022 wordt voorzien tot doel hebben. Iedereen die een project wenst in te dienen moet eerst de modaliteiten van de participatieve projectoproep en de praktische gids voor acties ter bevordering van de maatschappelijke en economische herwaardering en ter ondersteuning van participatieve activiteiten doornemen.

Voor de ontvankelijkheid van het dossier wordt op de volgende elementen gelet:

 • Het dossier moet binnen de indieningstermijn worden ingediend
 • ​Het kandidaatstellingsformulier moet worden ingevuld, gedateerd, ondertekende en vergezeld van twee bijlagen die tevens moeten worden ingevuld, namelijk het samenwerkingsakkoord en de samenvattingsnota
 • De indiening van de kandidaatstelling moet verplicht in het Nederlands of in het Frans gebeuren.
 • Het project en de doelgroep bevinden zich binnen de perimeter.
   

Deze documenten mogen enkel per e-mail worden ingediend (Word en pdf-formaat) ter attentie van Anne Bocquet (abocquet@forest.brussels – 02/348.17.03)

Wanneer wordt de oproep afgesloten?

De indiening van de kandidaatsstellingen eindigt op woensdag 10 oktober 2018 om 12u. Elke laattijdige indiening zal automatisch leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het project.

De kosten die in het kader van het kader van het DWCW ontvankelijk zijn, zullen dit slechts zijn vanaf de ondertekening van de overeenkomst tussen de projectdrager, de Gemeente en het Gewest. Bij de ondertekening van de overeenkomst verbindt de projectdragers zich ertoe jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen.

Heeft u nog andere vragen?    

Voor alle bijkomende vragen wordt u verzocht zich te wenden :

 

 

Afdrukken
« oktober 2018 »
oktober
ZoMaDiWoDoVrZa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Workshops "Telen in de stad" 23-10-2018 13:00 - 16:00 — Val des roses - Roosendaelstraat, 175 - 1190 Vorst
Pedagogische Moestuin 23-10-2018 13:30 - 16:30 — Drukkerij: Drukkerijstraat 4, Vorst
Zitting van de gemeenteraad 23-10-2018 19:30 - 22:00 — Gemeentehuis - Pastoorstraat 2
Opendeurdag van de Jeugd Informatie Ruimte 24-10-2018 13:30 - 16:00 — Marguerite Bervoetsstraat 1
Be bright, use a light! 25-10-2018 07:30 - 09:30 — Albertplein (Besme-Alsemberg kant)
Aankomende agenda-items...