Premies

 

Gewestelijke premies

•    Premie voor de renovatie van het woonmilieu
•    Premie voor de verfraaiing van gevels
•    Energiepremies
 

Noodzakelijke documenten

  • het volledig ingevulde formulier voor premieaanvraag
  • de prijsopgaven ondertekend door de ondernemer(s)
  • de foto’s in A4-formaat van de betrokken elementen


De premies kunnen worden aangevraagd elke maandag van 8u30 tot 12u00 en op afspraak van 13u00 tot 16u00.

Voor alle vragen over de premies

Britse Tweedelegerlaan
1190 Brussel
Tel.: 02 349 82 40
info@unemaisonenplus.be
 

Afdrukken