Milieuvergunningen

 

CONTACT

Tel. 02 348 17 27
E-mail : milieuvergunning@vorst.brussels

permis environnement

Een milieuvergunning, wat is dat?

Milieuvergunningen zijn voorafgaande toelatingen voor het opzetten van activiteiten of de ingebruikstelling van uitrustingen die een impact kunnen hebben op het milieu en ongemakken of risico's kunnen veroorzaken voor de omgeving. Milieuvergunningen leggen uitbatingsvoorwaarden op om de overlast te beperken en om ervoor te zorgen dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de woonfunctie. Sommige vergunningen worden toegekend door het gemeentebestuur, andere door Leefmilieu Brussel.

Heeft u een milieuvergunning nodig?

Iedere beheerder van een werkplaats, van een onderneming die zaken vervaardigt of verwerkt of die materialen verpakt, van allerlei soorten opslagplaatsen en van parkeerplaatsen moet zich voegen naar de regelgeving die van kracht is inzake milieuvergunningen.
Zijn onderworpen aan een milieuvergunning of aangifte, alle activiteiten of uitrustingen opgenomen in de lijst van de ingedeelde inrichtingen die terug te vinden is op de website van Leefmilieu Brussel.

Welk type vergunning?

De ingedeelde inrichtingen worden in functie van hun veronderstelde impact onderverdeeld in 6 klassen (3, 2, 1D, 1C, 1B en 1A). De klasse van de inrichting bepaalt het type van milieuvergunning dat u nodig hebt. Als uw activiteit of uw project inrichtingen van verschillende klassen omvat, dient u de vergunning aan te vragen die overeenstemt met de hoogste klasse;

Hoe en waar kan u een aanvraag voor milieuvergunning indienen?

Uw aanvraagdossier voor vergunning (en aanvullende stukken van dossier) moet worden afgegeven:

 • Voor de dossiers van klasse 2 en 3:
  • Aan het loket van de dienst Stedenbouw Leefmilieu op donderdag op afspraak
  • Of per aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Pastoorstraat nr. 2
 • Voor de dossiers van klasse 1A en 1B gemengd:
  • Aan het loket van Urban Kunstberg 10-13, 1000 Brussel
  • Of per aangetekend schrijven aan Urban
 • Voor de dossiers van klasse 1A en 1B niet-gemengd en 1C en 1D:
  • Bij Leefmilieu Brussel Thurn & Taxissite, Havenlaan 86 C te 1000 Brussel
  • Of per aangetekend schrijven aan Leefmilieu Brussel

 

Nuttige links

 • Leefmilieu Brussel  - Thurn & Taxissite Havenlaan 86C

1000 Brussel - http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning

Afdrukken