Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Datum van de overlegcommissie Advies (pdf)
21/06/2022

SV27586 - Montenegrostraat 101

SV27904 - J-B Vanpéstraat 8

SV27940 - Wielemans Ceuppenslaan 33

SV28002 - Kon. Maria-Hendrikalaan 19

SV28030 - Schermstraat 2

SV28042 - Alsembergsesteenweg 358

SV27533 - Kersbeeklaan 96

07/06/2022

SV079903 - Luttrebrublaan 74

SV27371 - Verbindingslaan 47

SV27835 - Albertlaan 192

SV27906 - Wielemans Ceuppensllan 13

SV27992 - Villaslaan 73

SV27735 - Neerstalsesteenweg 24

24/05/2022

SV27234 - Berthelotstraat 98

SV27592 - Molièrelaan 18

SV27908 - Wijngaardstraat 51

SV27757 - Halvemaanstraat 92

SV28014 -  Vanden Corputstraat 47

SV27696 - Schaatstraat

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...