Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

 

Overlegcommissie van  18/05/2021

SV Advies
SV27068 - Generaal Dumonceaulaan 11 advies
SV27422 - Meloenstraat 44 advies
SV27427 - Brusselesteenweg 296 advies
SV27441 - Kersbeeklaan 269 advies
SV27463 - Molièrelaan 167 advies
SV27484 - Berthelotstraat 150 advies
SV27485 - Lisalastraat 12 advies
SV27568 - Albertlaan 2-10A advies
SV27596 Barcelonastraat - Brusselesteenweg advies

 

Overlegcommissie van  04/05/2021

SV Advies
SV27420 - Berkendaelstraat 24 advies
SV27438 - Keerkringenlaan 39 advies
SV27475 - Van Volxemlaan 322 advies


 

Overlegcommissie van  06/04/2021

SV Advies
SV27195 - Halvemaanstraat 128 advies
SV27510 - Berkendaelstraat 32 advies
SV27524 - Molièrelaan 90 advies
SV27590 - St-Denijstraat 117-119 advies
SV27620 - Dudenpark advies
SV27692 - VanVolxemlaan 164 advies

 

Afdrukken