Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Datum van de overlegcommissie Advies (pdf)
26/04/2022

VV 71 - Globelaan 49

SV 27 975 - de Merodestraat 380

SV 27 810 - Minervelaan 45

SV 27 800 - Eikelstraat 12

19/04/2022

SV27901 - Luttrebruglaan 75-77

SV27456 - Van Volxemlaan 381-389

SV27578 - Wielemans Ceuppenslaan 32

SV27783 - Zamanlaan 39

SV27874 - Berkendaelstraat 38

SV27976 - Van Volxemlaan 354

SV27977- Van Volxemlaan 37

SV27994 - Vroege groentenstraat 75

SV28008 - Stationstraat 17

 

Overlegcommissie van  4/04/2022

Stedenbouwkundige vergunning
SV27855 - Neerstalsesteenweg 184

 

Overlegcommissie van  29/03/2022

Stedenbouwkundige vergunning
SV27793 - Waterstraat 21
SV27799 - Neerstalsesteenweg 267
SV27880 - Berkendaelstraat 151
SV27834 - Bondgenotenstraat 68

 

Overlegcommissie van  22/03/2022

Stedenbouwkundige vergunning
SV 27 475 - Van Volxemlaan 322
SV26738 - Alsembergsesteenweg 180
SV27797 - Van Volxemlaan 117
SV27839 - Koningslaan 177
SV27855 - Neerstalsesteenweg 184
SV27875 - de Mérodestraat 380
SV27910 - Wielemans-Ceuppenslaan 177
SV27776 - Van Volxemlaan 173
SV27972 - Besmelaan 111

 

Overlegcommissie van  15/03/2022

Stedenbouwkundige vergunning
SV27232 - Lusambostraat 13
SV26738 - Alsembergsesteenweg 180
SV27790 - Fierlantstraat 139
SV27839 - Koningslaan 177
SV27855 - Neerstalsesteenweg 184
SV27872 - Van Volxemlaan 260 - 262
SV27965 - Alsembergsesteenweg 167
SV27843 - Mozartlaan 31

 

Overlegcommissie van  1/03/2022

Stedenbouwkundige vergunning
SV27013 - Victor Rousseaulaan 270
SV27517 - Guillaume Van Haelenlaan 58
SV27614 - Wielemans Ceuppenslaan 56
SV27743 - Albertlaan 101
SV27755 - Glasblazerijlaan 13
SV27756 -  Monte Carlolaan 67
SV27777 - Zevenbunderslaan 256

SV27909 - Kon. Maria-Hendrikalaan 11

SV27923 - Canadastraat 25

 

 

Afdrukken