Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

 

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Overlegcommissie van 7/09/2021

SV Advies
SV27041 - Pierre Decosterstraat 77 advies
SV27274 - Ververijstraat 33 advies
SV27532 - Halvemaanstraat 136 advies
SV27554 - Prosper Matthys 14 advies
SV27570 - Verbingslaan 32 advies

 

Overlegcommissie van 31/08/2021

SV Advies
SV26488 - Genuastraat 4 advies
SV27346 - Berkendaelstraat 34 advies
SV27535 - Bondgenotenstraat 95 advies
SV27536 - Stadionstraat 32 advies
SV27552 - André Baillonstraat 16 advies
SV27555 - Kersbeeklaan 77 advies
SV27556 - Tulpeboomstraat 50 advies
SV27558 - Besmelaan 177 advies
SV27569 - Berkendaelstraat 97 advies
SV27586 - Montenegrostraat 101 advies
SV27610 - Pierre Decosterstaat 27 advies

 

Overlegcommissie van  13/07/2021

SV Advies
SV27436 - Steenbeukstraat 43 advies
SV27499 - Bemptlaan 43 advies
SV27525 - Boergondiëstraat 41 advies
SV27531 - Vanden Corpurstrrat 18 advies
SV27557 - Serviëstraat 85 advies
SV27572 - Larousesquare 26 advies
SV27647 - Henri Maubelstraat 69 advies
SV27713 - Belgradestraat 74 advies

 

Afdrukken