Opvang van zieke kinderen aan huis

enfants maladesUw kind is ziek en kan omwille van zijn toestand niet naar het kinderdagverblijf of naar school gaan.

Wat als u geen vrijaf kan nemen op het werk, noch kan rekenen op een ouder of een vriend om uw ziek kind op te vangen?

U kan een beroep doen op de Dienst Thuisopvang voor Zieke Kinderen van het Gemeentebestuur van Vorst. Deze opvangdienst richt zich tot ouders van zieke kinderen van 0 tot 6 jaar, die in Vorst wonen.

De prestaties worden uitsluitend verzorgd door gediplomeerde kinderverzorgsters die, buiten de opvanguren aan huis, in de verschillende gemeentelijke kinderdagverblijven werken.

Klik op het tabblad “Familie/kinderen” en vervolgens op gemeente Vorst.
De aanvragen worden verwerkt van 7.30 tot 12 uur en vanaf 7.30 uur de volgende dag voor die welke na 12 uur werden ingediend.
Telefonische aanvragen worden niet meer in aanmerking genomen.

Mensen die moeite hebben met het gebruik van digitale tools, kunnen echter vragen of de aanvraag voor hen ingevoerd kan worden:

  • aan een derde
  • of aan het medisch-sociaal personeel als het kind naar een gemeentelijke crèche gaat
  • of aan de dienst Kinderopvang, om de aanvraag voor hen in te voeren (op 02 346 55 53)

De geregistreerde aanvraag wordt automatisch voor verwerking naar de dienst gestuurd en u ontvangt een ontvangstbevestiging in uw mailbox.

De verantwoordelijke van de dienst zal telefonisch contact opnemen met de persoon die kinderopvang aanvraagt, om de aanvraag af te ronden.

  • Betaling met bankkaart

De betaling van de kinderopvang gebeurt voortaan elektronisch via een betaalterminal. Daarom vragen wij u om aan het einde van de prestatie over een betaalkaart te beschikken. De kinderoppas kan niet langer cash betaald worden.

  • De financiële bijdrage van de ouders wordt berekend volgens het netto-maandinkomen van de ouders (ONE-schaal) met een verhoging van 25%.

 

Bij een vermoeden van een covid-besmetting of een positieve test binnen het huishouden kan er geen kinderoppasdienst aangeboden worden. Wij vragen de ouders ook om voldoende hygiënische basisbenodigdheden te voorzien (zeep, schone handdoeken).

Huishoudelijk reglement van de thuisopvangdienst voor zieke kinderen

Afdrukken