Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne (DWCW)

 

 

                                                         

 

 

 

 

Het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne is volop aan de gang ! 


Het interventieprogramma van het DWCW, goedgekeurd in juli 2018, is gestructureerd op basis van drie polen :
(zie interventieperimeter) : 

  1. Pool Sint-Antonius
  2. Pool Wiels
  3. Pool Gerij


Er zullen ook andere, transversalere operaties worden uitgevoerd. Gelijktijdig zijn er andere socio-economische initiatieven aan de gang, en dit tot eind maart 2023. 

De werkzaamheden van de architectuur-en openbareruimteprojecten zullen worden voortgezet tot eind september 2025 ! 

Wil je meer informatie over het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne?
 


Aanpassingen impactstudie in het kader van het DWC - Openbaar onderzoek

Je herinnert je het vast nog wel dat er vorig jaar een nieuw project werd toegevoegd aan het programma van het DWCW: in de Montenegrostraat 144 zal er op termijn een gemengd project gebouwd worden die zal bestaan uit sociale woningen, een crèche en een wijkgerichte voorziening. Dit project vervangt het huisvestingsproject in de Jean Preckherstraat en de bouw van een crèche eerst voorzien in het Initiatievenhuis.

Opdat deze aanpassingen en toevoegingen officieel goedgekeurd kunnen worden dient de impactstudie aangepast te worden en moet alles terug voorgesteld worden via een openbaar onderzoek.

Je hebt misschien al de witte affiches zien hangen in de wijk voor dit openbaar onderzoek dat loopt van 5 januari tot en met 3 februari 2021.

Documenten


 

Afdrukken