Tewerkstellingshuis van Vorst

logo M2ETewerkstellingshuis van Vorst
Stationstraat, 17 - 1190 Brussel
Toegansplannen

contact

Tel: 02 563 20 58


Gebouwd in het kader van het Wijkcontract Sint-Denijs en gelegen in de Stationstraat 17 te Vorst, bestaat de functie van het Tewerkstellingshuis erin om een gemeenschappelijke ruimte te bieden aan de Vorstse actoren van de tewerkstelling. In de lokalen van dit passieve voorbeeldgebouw dat ter beschikking gesteld wordt door de Gemeente, bundelen de partners hun krachten om op lokaal niveau doeltreffende acties te voeren, kwaliteitsvolle diensten te bieden aan de Vorstenaren die op zoek zijn naar een baan, een opleiding, een beroepsoriëntatie.

Op 10 september 2013 werd er een overeenkomst ondertekend tussen de partners van het Tewerkstellingshuis van Vorst, namelijk de Gemeente en haar dienst Tewerkstelling, Actiris, het OCMW, de Lokale Missie van Vorst en het PWA. De doelstelling : de synergie tussen deze verschillende instellingen verstevigen en « lokale projecten » uitwerken.

Deze « Lokale Projecten », ondersteund door Actiris, zijn het resultaat van een consensus tussen de verschillende partners van het Tewerkstellingshuis van Vorst en kaderen in een jaarlijks « Actieplan ». Ze richten zich zowel op Vorstse werkzoekenden, als op lokale ondernemingen en handelszaken maar tevens op het plaatselijke verenigingsleven.

Om contact op te nemen met het Tewerkstellingshuis : maisondelemploideforest@gmail.com


DE PROJECTEN


  • 1190 Create your Job

Sinds het begin van de legislatuur is het opzetten van banen één van de voornaamste doelstellingen van het schepenambt. Omdat we ervan overtuigd zijn dat onze medeburgers heel wat talenten en vaardigheden bezitten, hebben een middel willen vinden om ze in de kijker te zetten.  Vandaar het idee om in Vorst het zelf opzetten van banen te promoten, namelijk het opzetten van zijn eigen activiteit als zelfstandige. Het betreft hier bovendien een niet verwaarloosbare mogelijkheid om het statuut van werkzoekende achter zich te laten.

Er bestaan overigens begeleidingsstructuren die het parcours van de kandidaat-zelfstandige veilig maken en hem in staat stellen een goede start te nemen.
Met als doel een betere zichtbaarheid te geven aan deze structuren, ontwikkelt het Tewerkstellingshuis van Vorst sinds 2013 een innoverend project rond een platform voor het zelf opzetten van een baan « 1190CreateYourJob ».

Dit project, opgestart in het kader van de lokale projecten 2013 geleid door het Tewerkstellingshuis en zijn partners, is erop gericht om een waaier aan gratis buurtdiensten aan te bieden aan het publiek uit het zuiden van Brussel dat wellicht geïnteresseerd is om de structuren van het platform te ontmoeten. Dit in netwerk plaatsen van ervaringen heeft als doel een grotere toegankelijkheid aan te bieden aan het publiek zowel wat betreft de gemeenschappelijke elementen in hun offertes als de eigen specifieke kenmerken.

Gedurende het ganse jaar worden permanenties van deze verschillende verenigingen aangeboden aan het publiek, en, meerdere keren per jaar worden evenementen georganiseerd met als thema het ondernemerschap en de middelen om er zich op voor te bereiden.

Voor meer informatie: 02 370 22 72

 

PARTNERS

 

logo vorst

Tel: 02 370 22 72 - 02 370 26 94

logo mloc

Tél: 02 349 82 10 / 11

logo ocmw

Tél: 02 349 63 00

logo pwa

Tel: 02 340 04 91

Tel: 02 563 20 50

 

Afdrukken