Retributie voor occasioneel gebruik van de lokalen van het gemeentehuis enof van de openbare wegen en plaatsen voor commerciële en artistieke doeleinden

Afdrukken