Belasting op de gedeeltelijk of volledig onbewoonde of onuitgebate bebouwde eigendommen

Afdrukken