Bestanden - belastingen 2023

Vorstse Be Home premie
Belasting op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een plaats die meer dan 500 personen kan onthalen
Belasting op sportevenementen georganiseerd in een plaats die meer dan 500 personen kan ontvangen
Belasting op het uitstallen van koopwaren en andere voorwerpen op het openbaar domein
Belasting op de verdeelapparaten van brandstoffen en smeeroliën toegankelijk voor het publiek
Belasting op de uitrustingen met industriële enof commerciële doeleinden
Belasting op de tweede verblijfplaatsen
Belasting op de uithang en reclameborden
Belasting op de toestellen waarmee automatisch bankbiljetten gedeponeerd enof afgehaald kunnen worden
Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatietoestellen tegen betaling door het publiek
Belasting op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële doeleinden
Belasting op de reclame inrichtingen
Belasting op de plaatsing van stoelen, banken, tafels, terrassen en andere voorwerpen op het openbaar domein
Belasting op de onbebouwde, verwaarloosde terreinen gelegen langs de openbare weg en op de uit hun aard onafgewerkte gebouwen
Belasting op de nachtwinkels
Belasting op de kantooroppervlakten
Belasting op de huis aan huisverdeling en op de openbare weg van niet geadresseerd reclamedrukwerk
Belasting op de gedeeltelijk of volledig verwaarloosde of bouwvallige bebouwde eigendommen
Belasting op de bank en daarmee gelijkgestelde instellingen
Belasting betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
Belasting sportevenementen georganiseerd in een plaats die meer dan 500 personen kan onthalen, waarvan de uitbaters zich ertoe verbinden om de hinder of ongemakk
Belasting vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een plaats die meer dan 500 personen kan onthalen, waarvan de uitbaters zich ertoe verbinden om de hin
Belasting de gedeeltelijk of volledig onbewoonde of onuitgebate bebouwde eigendommen
Parkeerbeleid Reglement gecoordineerde versie 20122022
Afdrukken