Belasting op de indiening bij de gemeente van administratieve dossiers inzake stedenbouwkundige en milieuvergunningen en attesten

Afdrukken