Adoptie van een boomspiegel, een stoeptuintje, een bak voor uw huis of een klimplant op de gevel

Tuinieren in de straten van Vorst? Dat mag! Droomt u ervan de tuinier(ster) van uw wijk te worden? In Vorst kan dat, dankzij het ‘vergroeningsreglement’.

Volgend op de talrijke verzoeken van burgers werd er door de gemeenteraad van 28 januari een reglement voor klimplanten op de gevel, de adopties van boomvoeten en de plaatsing van bakken langs de weg aangenomen.

Alle ideeën zijn welkom

Een bloembak op de hoek van de straat plaatsen om er bloemen in te laten groeien, planten op een muur laten klimmen, een boomspiegel adopteren ... Al deze acties dragen bij aan een totaalproject voor de vergroening van de gemeente en komen hier en daar al tot bloei.

Als zulke projecten op de openbare weg plaatsvinden, is vooraf de toestemming van het gemeentebestuur van Vorst nodig: dat is het uitgangspunt van het vergroeningsreglement!

Dit reglement is daarentegen niet bedoeld voor beplantingsprojecten van een privéruimte. Indien uw project zich op de binnenplaats van uw gebouw bevindt, heeft u dit niet nodig. Het heeft ook geen betrekking op de reeds bestaande groene ruimten (parken, tuinen, squares).

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?

Om een boomspiegel te adopteren of een bloembak of een klimplant te plaatsen, volstaat het het desbetreffende aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de Dienst Leefmilieu op het adres lsollanders@vorst.brussels.

De projectdrager krijgt een toestemming voor 3 jaar, die stilzwijgend verlengd kan worden.

Indien uw aanvraag betrekking heeft op een klimplant, zorgt de gemeente voor de verwijdering van de tegels op de openbare weg zodat u kunt overgaan tot de planting!  

Lijst van de klimplanten die worden toegelaten.


************** NIEUW ***************


Stoeptuintjes in de straten van Vorst


In het kader van haar beleid voor de vergroening van de openbare ruimte stimuleert de gemeente Vorst de creatie van stoeptuintjes,

Wat is dat precies?

Een stoeptuin is een ruimte die uitgegraven wordt in het trottoir (gemiddeld 60 x 20 cm) doorgaans bij een gebouw (maar elders kan ook - tussen parkeerpaaltjes, trottoiruitstulpingen ...) waar allerlei planten in volle grond kunnen groeien. Zij dragen bij aan de waterdoorlaatbaarheid van de bodem en aan de biodiversiteit in de stad.

Zin om de tot actie over te gaan?
Dien een aanvraag in via dit formulier.

Als je aanvraag goedgekeurd wordt, komt de gemeente de stoeptegels losmaken.

Bovendien verwelkomt onze gemeentelijke kwekerij je elke woensdag van 13 tot 16 uur.
Je vindt er wilde en inheemse planten die lokaal gekweekt worden en dus uiterst geschikt zijn voor je stoeptuin!

Nu is het aan u!

Ideeën en tips

 

 

 

 

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Online conversatietafels Nederlands 26-02-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Boekzinneke - leesactiviteit voor kinderen 03-03-2021 - 16-06-2021 — Bib Vorst - Van Volxemlaan 364
Green Fabric - Workshops voor kinderen 03-03-2021 - 31-03-2021 — Brusselsesteenweg 24
Zitting van de gemeenteraad 16-03-2021 19:30 - 23:00
Bloedinzameling 17-03-2021 16:00 - 19:00 — Monte Carlolaan 91 - 1190 Vorst
Aankomende agenda-items...