Adoptie van een boomspiegel, een stoeptuintje, een bak voor uw huis of een klimplant op de gevel

Tuinieren in de straten van Vorst? Dat mag! Droomt u ervan de tuinier(ster) van uw wijk te worden? In Vorst kan dat, dankzij het ‘vergroeningsreglement’.

Volgend op de talrijke verzoeken van burgers werd er door de gemeenteraad van 28 januari een reglement voor klimplanten op de gevel, de adopties van boomvoeten en de plaatsing van bakken langs de weg aangenomen.

Sinds 2020 hebt u ook de mogelijkheid om stoeptuintjes vóór uw huis aan te leggen. Een stoeptuin is een ruimte die uitgegraven wordt in een trottoir (gemiddeld 60 x 20 cm), doorgaans bij een gebouw (maar elders kan ook - tussen parkeerpaaltjes, trottoiruitstulpingen ...), waar allerlei planten in volle grond kunnen groeien.

Deze beplantingen bevorderen de waterdoorlaatbaarheid van de bodem en de biodiversiteit in de stad.

Alle ideeën zijn welkom

Een bloembak op de hoek van de straat plaatsen om er bloemen in te laten groeien, planten op een muur laten klimmen, een boomspiegel adopteren ... Al deze acties dragen bij aan een totaalproject voor de vergroening van de gemeente en komen hier en daar al tot bloei.

Als zulke projecten op de openbare weg plaatsvinden, is vooraf de toestemming van het gemeentebestuur van Vorst nodig: dat is het uitgangspunt van het vergroeningsreglement!

Dit reglement is daarentegen niet bedoeld voor beplantingsprojecten van een privéruimte. Indien uw project zich op de binnenplaats van uw gebouw bevindt, heeft u dit niet nodig. Het heeft ook geen betrekking op de reeds bestaande groene ruimten (parken, tuinen, squares).

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?

Om een boomspiegel te adopteren of een bloembak of een klimplant te plaatsen, volstaat het desbetreffende aanvraagformulier in te vullen (zie hieronder) en op te sturen naar de Dienst Leefmilieu op het adres lsollanders@vorst.brussels.

De projectdrager krijgt een toestemming voor 3 jaar, die stilzwijgend verlengd kan worden.

Een kweektuin voor inwoners die de Vorstse openbare ruimte willen vergroenen

Voor het opfleuren van uw bakken, boomspiegels en stoeptuintjes biedt de gemeente de inwoners die de openbare ruimte vergroenen, gratis planten aan uit onze gemeentelijke kwekerij.

De aangeboden planten zijn vaste, vaak inheemse planten, die op ecologische wijze worden gekweekt.

Meer info: Gemeentelijke kwekerij
 

Aanvraagformulier

  

Indien uw aanvraag betrekking heeft op een klimplant, zorgt de gemeente voor de verwijdering van de tegels op de openbare weg zodat u kunt overgaan tot de planting!  

Lijst van de klimplanten die worden toegelaten.

Ideeën en tips

 

 

 

 

 

Afdrukken