Plantenerfgoed

 

Welke plaats voor de natuur in de stad?

De algemene beleidsverklaring (hier online beschikbaar) voorziet de uitvoering van een bestemmingsplan om de stadsverdichting te kunnen sturen en een totaalvisie op het evenwicht dat moet worden gevonden tussen het behoud van de groene ruimten in de stad en de beperking van de stadsuitbreiding te kunnen vinden. Bovendien is de gemeente Vorst, gezien haar uitzonderlijke hoogteverschil, één van de gemeenten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het meest getroffen wordt door overstromingsfenomenen. Sinds meerdere jaren werkt ze dus aan het opzetten van een bestuur en van een doordacht beheer van het water via onder meer haar reglementering, die een van de strengste van Brussel is. 

Op dit ogenblik worden er verschillende projecten om de overstromingen te beperken ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.
 

Vellen en snoeien van bomen in Vorst

Voorzien wordt dat er tegen 2019 50 bomen worden gepland en er is een wens om het aantal bomen in Vorst te doen toenemen.
Soms is het om veiligheidsredenen nodig bomen te vellen. Vellen is echter onderworpen aan strenge regels: tussen 1 april of 15 augustus (wanneer de vogels hun nesten maken) is het verboden bomen te vellen of te snoeien, tenzij om veiligheidsredenen.

Meer informatie vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Indien u een overtreding vaststelt, gelieve contact op te nemen met 0800 95 333 - 0800@vorst.brussels.
 

Hoe worden de groene ruimten en plantsoenen in Vorst beheerd?

De parken van de gemeenten worden beheerd door de Dienst Groene Ruimten, behalve het Dudenpark, dat door Leefmilieu Brussel wordt beheerd. De renovatie van het Park van Vorst staat in de loop van de komende jaren gepland, in het kader van het Belirisfonds.

Adoptie van boomspiegels - vergroening

Naar aanleiding van de talrijke verzoeken van burgers werd er in 2016 door de Gemeenteraad een reglement voor klimplanten op de gevel, de adopties van boomspiegels en de plaatsing van bakken langs de weg aangenomen.

Volgend op het project van de ecologische corridor werd er overigens een brochure uitgegeven met opsomming van de verschillende burgeracties die ondernomen kunnen worden ten gunste van de biodiversiteit. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Duurzame Ontwikkeling’.

Afdrukken